Usluge

U Centru Arbor vitae možete dogovoriti termin za:

  • individualan rad. U individualnom radu prisutni su samo klijent i voditelj konstelacija te se za predstavnike članova sistema koriste figurice ili drugi predmeti. Klijent ima priliku, upostavljajući kontakt sa svakom figuricom, doživjeti svaku poziciju i odnose među njima.
  • rad na partnerskom odnosu. Temu partnerskog odnosa moguće je postaviti u prisutnosti oba partnera
  • radionicu sistemskih konstelacija (grupni rad). Radionica sistemskih konstelacija podrazumijeva grupu ljudi koji su spremni sudjelovati u konstelaciji na različitim razinama. Moguće je sudjelovati kao klijent koji želi raditi na svojoj temi/pitanju, kao predstavnik u tuđoj konstelaciji ili samo kao promatrač.