O sistemskim konstelacijama

Sistemske konstelacije su metoda koju je osmislio Bert Hellinger, njemački psihoterapeut, teolog i filozof. One su prvenstveno iskustvena metoda koja nam pomaže da svoj život vidimo na sistemski način, vidimo sebe kao dio cjeline, otkrijemo uzroke problema i pronađemo moguće rješenje za svoju situaciju.

Sistemski pristup podrazumijeva da svi pripadamo određenim sistemima (obiteljskim, poslovnim itd.) te da smo u međuodnosu s drugim članovima sistema. Sistem djeluje na nas, mi djelujemo na sistem. Sistem teži biti u ravnoteži što je moguće ako se poštuju određene zakonitosti: pravo članova na pripadanje sistemu, održavanje cjelovitosti, očuvanje hijerarhije unutar sistema, očuvanje prioriteta između različitih sistema, prihvaćanje ograničenja u odnosu na vrijeme. Kada je sistem u ravnoteži, ljubav teče nesmetano kroz sistem. Ukoliko se ove zakonitosti ne poštuju, sistem je u neravnoteži, dolazi do tzv. zapetljaja što postaje vidljivo kroz neke teškoće/probleme koje članovi mogu imati. Neutemeljeni strahovi, neobjašnjiva tuga ili ljutnja, osjećaj krivnje, ponavljajući obrasci događaja u životu, loši obiteljski ili partnerski odnosi, poslovni neuspjeh, neodlučnost, manjak životne energije, fizički simptomi i bolesti itd., neki su od primjera životnih teškoća koje bi svoje uzorke mogle imati u sistemskim zapletenostima.

Kada svoje životne teškoće želimo pogledati na sistemski način, koristeći se metodom konstelacija, znači da smo spremni suočiti se sa stvarnim uzrocima svojih problema i da smo otvoreni za uvide koje ćemo dobiti u tom procesu. Tom procesu pristupamo bez očekivanja što će se dogoditi, bez analiziranja i interpretiranja, preuzimajući odgovornost za svoj proces i uvide koje smo dobili.

U konstelaciji klijent postavlja u prostor predstavnike – ljude (grupni rad) ili predmete (individualni rad) koji predstavljaju članove njegovog sistema. Raspored ljudi ili predmeta u prostoru oslikava unutarnju sliku međusobnih odnosa članova sistema. Kako se uzroci problema polako otkrivaju, kroz iscjeljujuće rečenice i kroz promjene fizičke pozicije predstavnika, voditelj konstelacije nalazi put do razrješenja. Razrješenje znači opuštanje napetosti u sistemu i ponovno uspostavljanje ravnoteže. Stare slike koje su uzrokovale nesklad i napetost nestaju, a zamjenjuje ih nova, zdrava, neopterećena slika sadašnjosti koja omogućuje budućnost u kojoj koristimo svoje pune potencijale i živimo autentično.